Bursa Szkolna w Suwałkach

Bursa Szkolna w Suwałkach jest placówką publiczną, opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną.
Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.


Zapraszamy młodzież suwalskich szkół ponadgimnazjalnych i policealnych
mieszkającą poza terenem Suwałk do zamieszkania w bursie
w roku szkolnym 2017/2018.


  Oferujemy zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.

 

Jeśli chcesz zamieszkać w bursie w roku szkolnym 2017/2018
pobierz i wypełnij kwestionariusz przyjęcia do bursy.

Podanie >> plik DOC / plik PDF

Wypełnione podanie należy złożyć w p. 126, p. 19 lub przesłać na adres e-mail: bsz11@wp.pl

 

Uczniowie, którzy chcą zamieszkać w Bursie Szkolnej w Suwałkach zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 50 zł (§ 20. pkt 4.4 Regulamin wychowanka Bursy Szkolnej w Suwałkach). Kaucję należy wpłacić w dniu zakwaterowania lub w dniu poprzedzającym na konto depozytowe PEKAO SA 32 1240 5211 1111 0010 7131 7488.

Opłaty za zakwaterowanie w bursie należy wpłacać na konto PEKAO SA 95 1240 5211 1111 0010 7131 7130.