Harmonogram „II Dnia Ekonomisty" (29 marca 2017 roku)

12.00   Przywitanie gości przez Władze Uczelni

12.10   Prezentacja kierunków kształcenia na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym PWSZ w Suwałkach

12.30   Wykład Pana dr. Artura Płońskiego - wykładowcy Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego - na temat „Potwór Frankensteina uciekł"

13.00   Konkurs ekonomiczny 1 z 10

13.15   Wystąpienie Pani Idy Stefanowicz – Głównego Specjalisty Narodowego Banku Polskiego ds. Komunikacji Społecznej

13.30   Prezentacja młodych ekonomistów

13.45   Uroczyste wręczenie nagród laureatom II Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce pod hasłem „Oszczędności można zamienić w przyjemności"

14.00   Wystąpienie Pani Teresy Kamińskiej - Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

14.30   Koncert Pana prof. Tadeusza Trzaskalika - wykładowcy Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego

14.45   Słodki poczęstunek

 

Patron honorowy:

Prezydent Miasta Suwałki
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział okręgowy w SuwałkachPatroni medialni: