Program Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.
Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie

Eramsus umożliwia

studentom:

 • realizację części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • polepszenie znajomości języków,
 • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
 • nawiązanie nowych znajomości,
 • poznanie innych kultur,
 • poprawę umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;

pracownikom uczelni:

 • wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami i rozszerzenie współpracy,
 • doskonalenie swoich kompetencji,
 • poznanie systemów kształcenia w innych krajach,
 • poznanie innych kultur;

uczelniom:

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 • umiędzynarodowienie kształcenia,
 • poszerzenia oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru.
 • Informacje o programie można znaleźć również na stronie: http://www.erasmus.org.pl/

 

 

 

Wykaz umów bilateralnych

 

Lp. Uczelnia Kraj Kod
Erasmus
Strona
Internetowa
Dostępne
kierunki studiów
1 Alytaus College Litwa LT ALYTUS01 www.akolegija.lt Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Transport
2 Marijampole College Litwa LT MARIJAM01 www.marko.lt Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Transport, Rolnictwo
3 Technical University of Kosice Słowacja SK KOSICE03 www.tuke.sk Budownictwo, Ekonomia, Finanse i rachunkowość
4 Universidad de Granada Hiszpania E GRANDA01 www.ugr.es Budownictwo
5 Instituto Politeccnico de Braganca Portugalia P BRAGANCO01 www.ipb.pt Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Budownictwo
6 Kilis 7 Aralik University Turcja TR KILIS01 www.kilis.edu.tr Ekonomia, Budownictwo, Pielęgniarstwo
7 Kirikkale Univeristy Turcja TR KIRIKKA01 www.kku.edu.tr Ekonomia, Budownictwo
8 Gediz University Turcja TR IZMIR07 www.gediz.edu.tr Ekonomia, Budownictwo, Architektura
9 Estonian Academy of Security Estonia EE TALLIN10 www.sisekaitse.ee Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finase i rachunkowość, Ekonomia
10 University of Zilina Słowacja SK ZILINA01 www.utc.sk Ekonomia, Budownictwo, Transport
11 Slovak University of Agriculture in Nitra Słowacja SK NITRA02 www.uniag.sk Ekonomia
12 International School of Managment ISM Slovakia in Preslov Słowacja SK PRESOV02 www.ismpo.sk Ekonomia
13 Adiyaman Univeristy Turcja TR ADIAYAMA01 www.adiyaman.edu.tr Ekonomia, Budownictwo
14 Technological Educational Institute of Ionian Islands Grecja G ZAKYNTH01 www.teiion.gr` Rolnictwo, Inżynieria