Zespół samodzielnych stanowisk ds. nauczania i spraw studenckich

tel. (87) 562 84 29
e-mail: dzialnauczania[at]pwsz.suwalki.pl


tel. (87) 562 84 56
e-mail: sekretariat.prorektor[at]pwsz.suwalki.pl

 


Wydział Politechniczny

 • Budownictwo
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Rolnictwo
 • Architektura i Urbanistyka

tel. (87) 562 83 49
tel. (87) 562 84 86
e-mail: wp[at]pwsz.suwalki.pl

 


Wydział Ochrony Zdrowia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ratownictwo medyczne
 • Pielęgniarstwo
 • Kosmetologia

tel. (87)562 83 90
e-mail: ioz[at]pwsz.suwalki.pl

 


Wydział Humanistyczno – Ekonomiczny

 • Ekonomia
 • Ekonomia (II stopnia, magisterskie)
 • Filologia angielsko – rosyjska
 • Finanse i Rachunkowość
 • Pedagogika

tel. (87) 562 84 28
e-mail: ihe[at]pwsz.suwalki.pl
e-mail: sekretariat.ihe[at]pwsz.suwalki.pl

 

Wydział Medyczno–Społeczny w Giżycku

 • Finanse i Rachunkowość
 • Ratownictwo medyczne
 • Pielęgniarstwo

tel. (87) 300 01 61, 501 445 491
e-mail: wms@pwsz.suwalki.pl