Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach utworzona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku (Dz. U. 2005r. Nr 166 poz. 967 i 968)

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2011 roku (Dz. U. 2011 Nr 143 poz. 837) patronem Uczelni stał się prof. Edward F. Szczepanik.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach to:

 • Największa publiczna uczelnia w Suwałkach
 • Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • Ponad 2.000 studentów,
 • Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne,
 • Studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne,
 • Studia podyplomowe,
 • Nauka języków obcych,
 • Możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, zapomogi losowej,
 • Stypendia Rektora,
 • Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą,
 • Wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS,
 • Biuro Karier
 • Biblioteka Uczelniana, bogaty księgozbiór dostosowany do prowadzonych kierunków studiów,
 • Własne wydawnictwo,
 • Konferencje naukowe,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Możliwość poszerzania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 • Pracownia dydaktyczno-sportowa
 • Akademicki Zespół Szkół
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Dziecięcy
 • Szkoła Letnia dla Polaków z Ukrainy
 • Dwa żłobki


W ramach struktury organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy wydziały:

 1. Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
 2. Wydział Politechniczny
 3. Wydział Ochrony Zdrowia


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach poleca w swojej ofercie edukacyjnej następujące kierunki studiów:

 • kosmetologia
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji  ze specjalnościami przetwórstwo
  rolno - spożywcze oraz zarządzanie środowiskiem;
 • finanse i rachunkowość ze specjalnościami rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • budownictwo ze specjalnościami na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz na studiach niestacjonarnych z specjalnością: budownictwo ogólne,
 • pielęgniarstwo,
 • ekonomia,
 • transport ze specjalnością: transport wewnątrz zakładowy i eksploatacja urządzeń transportowych.
 • filologia angielsko - rosyjska
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • pedagogika ze specjalnością: pedagogika osób starszych, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym.

Uczelnia także podjęła wszelkie działania w celu utworzenia nowych kierunków kształcenia tj. fizjoterapia i studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach jest właścicielem budynku przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach jak również działki o powierzchni 1,2306 ha, na której znajduje się budynek o łącznej powierzchni 11432 m2 oraz kubaturze 52052 m3. Wokół uczelni zlokalizowane są parkingi na około 100 samochodów. Budynek składa się z trzech części wewnętrznie skomunikowanych: 5 kondygnacyjnego budynku głównego, auli na 358 miejsc.