Ramowy program konferencji - czytaj


TYTUŁ KONFERENCJI: „PRZESMYK SUWALSKI" KLUCZEM BEZPIECZEŃSTWA 

DLA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:

23-24 MAJA 2017 R. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA
F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH

 

OBSZARY PRZEDMIOTOWE KONFERENCJI:

 

Obrady konferencji będą skoncentrowane na następujących obszarach przedmiotowych:

Zagrożenia bezpieczeństwa „Przesmyku" suwalskiego w świetle polityki zagranicznej Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego NATO

  1. Zagrożenia militarne.
  2. Zagrożenia gospodarcze (embarga, przemyt).
  3. Zagrożenia społeczne (mniejszości narodowe, masowe migracje).
  4. Wielość współczesnych alternatyw dla bezpieczeństwa RP i Europy.

Prognozowanie kierunków zmian w polityce obronnej kraju i regionu

  1. Siły sojusznicze stacjonujące w Polsce i ich znaczenie dla  bezpieczeństwo w regionie;
  2. Wojska Obrony Terytorialnej w kreowaniu bezpieczeństwa.
  3. Wyzwania i szanse wojsk operacyjnych w regionie.
  4. Prognozowanie scenariuszowe w tworzeniu bezpieczeństwa państwa i regionu.
  5. Współczesne teorie i koncepcje bezpieczeństwa państwa.

Budowanie bezpieczeństwa w regionie

1. Paramilitarne organizacje w regionie.

2.  Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności.

3.  Organizacja systemu bezpieczeństwa narodowego w regionie.

4. Kreowanie bezpieczeństwa państwa w oparciu o organizacje społeczne.

5. Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo - rozwojowego w zabezpieczeniu przesmyku suwalskiego (odpowiada Polskie Lobby Przemysłowe)

 


CELE KONFERENCJI:

 

Cel główny

Określenie teoretycznych i praktycznych form zapewnienia bezpieczeństwa państwa na przykładzie „Przesmyku suwalskiego"

Cele cząstkowe

§  opracowanie katalogu zagrożeń  wynikających ze strategicznego położenia „Przesmyku suwalskiego";

§  wskazanie obszarów współpracy państw – członków Paktu Północnoatlantyckiego
w działaniach militarnych w północnej części Polski;

§  określenie mobilności wojsk operacyjnych na obszarze „Przesmyku suwalskiego";

§  ocena gotowości władz regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) do działań
w obliczu zagrożeń;

§  wskazanie znaczenia i roli regionalnych organizacji społecznych i  paramilitarnych w sytuacji współczesnych zagrożeń – przykład przesmyku suwalskiego.

 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

                                                                                

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Administracji Wydział Nauk Politycznych

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wydział Ochrony Zdrowia 

 Instytut Polityki Międzynarodowej Unwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 

Dr Marta Wiszniewska, Rektor  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  – przewodnicząca.

Prof. dr. hab. Lech Kościelecki, Prodziekan Wydziału Logistyki  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – I wiceprzewodniczący.

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Instytut Polityki Międzynarodowej Unwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr. hab. Agata Tyburska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Astramowicz-Leyk Teresa – Prezes Zarządu Terenowego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Olsztynie

Gen. bryg. w stanie spoczynku dr Bogusław Bębenek - Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Nadinsp. Policji w stanie spoczynku Doroszkiewicz Irena - Stoważyszenie Generałów Policji RP

Dr Kimera Edyta, prorektor ds. studenckich i  organizacji studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  

Dr hab. Lipińska Justyna – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Płk. dr inż. Krzysztof Ogonowski – Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Dr hab. Maksimczuk Aleksander, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Dr hab. Naruszewicz Stanisław, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Dr hab. Nowak Jacek– Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Dr Róg Mariusz, profesor Akademii Humanistycznej w Pułtusku

Schmidt Paweł– Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Ścibiorek Zbigniew,  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Nadinsp. Policji w/s Tokarski Henryk– Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Dr Znajdek Jan, prodziekan Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie

Prof. dr. hab. Paweł Soroka - Polskie Lobby Przemysłowe

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

 

Dr Andrzej Sęk – dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach – przewodniczący

Dr Małgorzata Andryszczyk – prodziekan Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach wiceprzewodniczący

Dr Agata Osińska – członek

Dr Katarzyna Łogwiniuk - członek

Dr Leszek Sidorowicz – członek

Dr Jarosław Kuczyński - prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w Suwałkach

 

OPŁATY KONFERENCYJNE:

 

1. Materiały konferencyjne, publikacja w formie cyfrowej (e-book, internetowa czytelnia podręczników i książek naukowych) w recenzowanej monografii  naukowej punktowanej  według przepisów ogłoszonych przez MNiSW oraz wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie)- 270 zł (członkowie towarzystw naukowych 250 zł.).

2. Materiały konferencyjne i wyżywienie  bez publikacji - 200 zł.

3. Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji - 100 zł.  

4. Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 kwietnia 2017 r. na konto PEKAO Bank Pekao

    71124052111111001052460471 z dopiskiem „Konferencja Przesmyk suwalski"

    (dane do faktury należy zamieścić w karcie zgłoszeniowej). 

 

Rejestracja uczestników konferencji naukowej:

 

Kartę zgłoszenia należy przesyłać do dnia 4 maja 2017 r. na adres: Wydział Ochrony Zdrowia PWSZ
w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki – z dopiskiem „Przesmyk suwalski lub elektronicznie (skan) konferencjaprzesmyksuwalski@pwsz.suwalki.pl

W karcie zgłoszenia należy podać tytuł referatu w języku polskim i angielskim, abstrakt w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 300 znaków), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 5).

Wymogi edytorskie artykułu w załączniku.

 

KONTAKT:

 

Strona internetowa Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach: zakładka Konferencje.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem: konferencjaprzesmyksuwalski@pwsz.suwalki.pl

lub telefonicznie pod numerem tel.: (87) 562 83 92, (87) 562 83 13

Informacja dotycząca noclegów:

Noclegi uczestnicy konferencji rezerwują we własnym zakresie.

Informacje dot. bazy noclegowej:

Hotel Velvet, recepcja@hotelvelvet.pl, tel. 87 563 52 52

Kozłowska Irena Usługi Noclegowe, hotel@hotelhancza.com, tel. 87 566 66 33

"Logos" Hotel, biuro@domnauczyciela.suwalki.pl, tel. 87 566 69 00

"Wigry" Dom Noclegowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, osrodeksportu@poczta.onet.pl,  tel. 8756672 20

"Aster" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Grabowska,  astergrab89@interia.pl, tel. 602 331 021

Hotel Suwalszczyzna, www.hotelsuwalszczyzna.pl, tel. (87) 566-59-22

Hotel Villa Eden & Spa, biuro@mazury-centrum.com.pl,  tel. 600 431 203

 

 

PARTNERZY


 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 

 

Godziny

                                        ELEMENTY PROGRAMU*


Pierwszy Dzień Konferencji  - 23.05.2017

815 – 830

Rejestracja uczestników konferencji

835

Uroczyste otwarcie konferencji

845

Wspólne zdjęcie

900

Referat wprowadzający

915  - 1700

Sesja plenarna

1700 – 1730

Przerwa obiadowa

1735 – 2030

Wyjazd do Trójstyku (miejscowość Wisztyniec)

2045

Uroczysta kolacja

 

Drugi Dzień Konferencji  - 24.05.2017

 

900 – 1330

Sesja plenarna

1330  - 1400

Podsumowanie konferencji 

1410

Obiad

1440

Wyjazd uczestników konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Szczegółowy program konferencji zostanie podany na stronie internetowej uczelni w dniu 30 kwietnia 2017 r. 

Opracowali:
Dr Andrzej Sęk, PWSZ w Suwałkach
Por. dr inż. Daniel Michalski
Dr n. o zdr. Małgorzata Andryszczyk
Dr Agata Osińska

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa Przesmyk Suwalski
Konferencja "Przesmyk suwlski"
Regulamin publikacji pokonferencyjnej