Strona Domowa PWSZ> Przetargi> 29-11-2010

2010-11-29 : Suwałki: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na nową zabudowę przy ul. Noniewicza 10 - Transgraniczne centrum transferu technologii.
Numer ogłoszenia: 386776 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010

więcej »»»

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY 15-12-2010 r.Strona internetowa utworzona w ramach projektu UWD-POKL.09.02.00-20-037/09 pt.: "Strona internetowa utworzona w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-20-044/09 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.