Uczelnia stwarza możliwość dalszej edukacji na studiach podyplomowych dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Studia podyplomowe są istotnym komponentem kształcenia wynikającego z potrzeb rynku pracy  oraz przedsiębiorstw.

 

W roku akademickim 2016/2017 prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe:

Studia ruszyłyby od 1 października 2016 r. po zorganizowaniu min. 20-osobowych grup.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

 

Ponadto istnieje możliwośc prowadzenia studiów podyplomowych:

 

Dokumenty rekrutacyjne:


Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10
Nr konta bankowego: 23 1240 5211 1111 0000 4928 9372
Kwota: 100 zł
Tytuł: Opłata rekrutacyjna za st. podyp. [NAZWA STUDIÓW], imię i nazwisko kandydata
Np. Opłata rekrutacyjna za st. podyp. Przygotowanie pedagogiczne, Jan Kowalski

Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i pocztowych na terenie całego kraju.

 

Koordynator ds. studiów podyplomowych
dr Aneta Ejsmont
tel. + 48 502 266 672
e-mail: aneta.ejsmont@gmail.com
pokój nr 209 (w razie nieobecności jestem pod powyższym numerem telefonu)

W sprawach dotyczących szczegółów prowadzonych zajęć oraz w sprawie praktyk zawodowych proszę kontaktować się z kierownikami poszczególnych kierunków studiów podyplomowych:

Oligofrenopedagogika:
Kierownik studiów podyplomowych dr Renata Monika Korzeniecka - nr tel. +48 693 111 146
Kierownik ds. praktyk dr Jadwiga Nowacka - nr tel. +48 691 330 900

Przygotowanie pedagogiczne:
Kierownik studiów podyplomowych dr Anna Pogorzelska - nr tel. +48 600 216 930

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu:
Kierownik studiów podyplomowych dr Stanisław Nowel - nr tel. +48 606 936 491

Autyzm- Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm

Kierownik studiów podyplomowych dr Renata Monika Korzeniecka - nr tel. +48 693 111 146

 

Kurs dla Pielęgniarek i Położnych prowadzony w ramach kształcenia podyplomowego w ramach projektu "Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych potrzeb kraju", nr POWR.05.04.00-00-0013/15-00, finansowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój"- Biuro Projektów- tel. (87) 562 83 99, email: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl, pokój nr 431

Sprawy kadrowe oraz dotyczące płatności - Dziekanat Wydziału Humanistyczno- Ekonomicznego, pokój nr 206/207, nr tel. 87 562 84 28

 

Regulamin Studiów Podyplomowych (link)

Archiwum