CERTYFIKAT Pearson Test of English


 

Gratulacje pomyślnego zdania egzaminu i dołączenia do grona  Międzynarodowych Egzaminatorów z języka angielskiego, którzy będą przeprowadzać egzaminy w Międzynarodowym Centrum Egzaminacyjnym otwartym w PWSZ w Suwałkach.

 

Panie

85978

PWSZ Suwałki

Ewa Wychorska

TC00748

YL and A1 to L5

85978

PWSZ Suwałki

Beata Szczecina

TC00749

YL and A1 to L5

85978

PWSZ Suwałki

Izabela Danilewska

TC00750

YL and A1 to L5

85878

PWSZ Suwałki

Beata Wyszkowska

TC00751

YL and A1 to L5

uzyskały kwalifikacje egzaminatorów do przeprowadzania Międzynarodowych Certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Korzystając z okazji przypominamy i serdecznie zapraszamy:

 

Międzynarodowy certyfikat znajomości j. angielskiego

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL PTE

międzynarodowy certyfikat znajomości j. angielskiego możesz go zdać w PWSZ w Suwałkach

W  marcu 2016 r. nasza Uczelnia otrzymała status oficjalnego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English.

 

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw. Ponadto jest potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Studium Języków Obcych PWSZ w Suwałkach,
tel. 87 562 83 47, e-mail: sjo@pwsz.suwalki.pl

 

 

CERTYFIKAT Pearson Test of English

PTE GENERAL testuje:

Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw. Ponadto jest potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Czy wiesz, że w Polsce egzaminy PTE...

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

 

Format i czas trwania egzaminu

Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:

  • egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
  • egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

 

Szczególny charakter egzaminu PTE General nakierowany na komunikację sprawia, że sam egzamin trwa znacznie krócej i jest bardziej przyjazny dla zdającego.

 

Poziom PTE General

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEF

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1

1 godz.  15 min.

5 min

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

1 godz. 35 min

5 min

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

1 godz. 35 min

7 min

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

2 godz.

7 min

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

2 godz. 30 min

8 min

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

2 godz. 55 min

8 min

 

 

PTE motywuje do pracy nad językiem

Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów.

W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

 

 

Terminy najbliższych sesji PTE General

 

Sesje Maj 2017 Czerwiec 2017 Grudzień 2016
Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego 10 kwietnia 8 maja 31 października
Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora 10 kwietnia 8 maja 14 listopada
Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online 17 kwietnia 15 maja 14 listopada
Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu* 5 maja 2 czerwca 2 grudnia
Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza* 7 sierpnia 4 września 27 lutego 2017
Egzamin ustny 6–20 maja 3 czerwca–17 czerwca 3-17 grudnia
Egzamin pisemny 20 maja 17 czerwca 17 grudnia
Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson 26 maja 23 czerwca 23 grudnia
Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.) 24 lipca 21 sierpnia 20 lutego 2017
Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii 24 lipca 21 sierpnia 20 lutego 2017
Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii 31 lipca 28 sierpnia 27 lutego 2017
Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii 21 sierpnia 18 września 20 marca 2017

*Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

 

Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Studium Języków Obcych PWSZ w Suwałkach, tel. 87 562 83 47, e-mail: sjo@pwsz.suwalki.pl.

Osoby do kontaktu: dr Ewa Wychorska, mgr Beata Szczecina

 

Cennik na rok 2017:

Poziom A1 (CEFR – A1) - 340 zł
Poziom 1 (CEFR – A2)   - 370 zł
Poziom 2 (CEFR – B1) - 400 zł
Poziom 3 (CEFR – B2) - 550 zł
Poziom 4 (CEFR – C1) - 600 zł
Poziom 5 (CEFR – C2) - 640 zł

Zgłoszenia e-mailem: sjo@pwsz.suwalki.pl

 

Przy zgłoszeniu należy przedłożyć rachunek opłaty za egzamin (patrz niżej),
podać swoje imię i nazwisko,  swój numer PESEL wybrany poziom egzaminu oraz miesiąc, w którym chce się zdawać egzamin (maj, czerwiec, grudzień).
Wpłaty na konto Bank Pekao SA 23 1240 5211 1111 0000 4928 9372 z dopiskiem egzamin Pearson