Bezpieczny wyjazd do pracy za granicę

Jak znaleźć bezpieczną pracę za granicą i czego się wystrzegać radzili studentom pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz Straży Granicznej w Rutce Tartak.

            Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zorganizowała Biuro Karier, funkcjonujące na Uczelni oraz Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach. Dzięki niemu studenci dowiedzieli się o możliwościach rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji i przede wszystkim ja to zrobić bezpiecznie.

            Beata Chrościńska, doradca EURES z WUP w Białymstoku mówiła przede wszystkim o tym, jak znaleźć bezpieczną pracę za granicą, na co zwracać uwagę przeszukując oferty, czego się wystrzegać oraz o czym warto pamiętać przed wyjazdem do pracy za granicę. Małgorzata Lipska z Wydziału Prewencji KMP w Suwałkach przedstawiła problem handlu ludźmi, a Julita Arasimowicz ze Straży Granicznej opowiadała o przemycie cudzoziemców.

Na co zatem warto zwrócić uwagę decydując się na wyjazd do pracy za granicę.

Warto skorzystać z kilku, prostych rad!

1.      Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową pracodawcy, spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Przyjmuj z dystansem oferty, w których podany jest tylko telefon komórkowy. Zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność. Korzystaj z usług urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy lub agencji zatrudnienia.

2.      Korzystaj z usług urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy lub agencji zatrudnienia.

3.      Kup bilet powrotny. Jeżeli Twoje plany pracy za granicą nie powiodą się, to będziesz mógł wrócić bez problemu do domu.

4.      Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju; w niektórych krajach Unii Europejskiej "życie" jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy "na początek".

5.      Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.

6.      Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są.

7.      Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych:

8.      Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.

9.      Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.

10.  Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę. Pamiętaj, że podejmowanie pracy w państwie członkowskim EOG nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę.