Studenckie Punkty Interwencyjne

Ponad 60 osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień, kilkanaście patroli interwencyjnych i liczne spotkania warsztatowe to efekt Studenckich Punktów Interwencyjnych.

            W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach uroczyście  podsumowano działania w ramach programu „Nie bądźmy obojętni'' , których celem była pomoc osobom bezdomnym, nieporadnym ze względu na wiek, stan zdrowia oraz samotność. Zgodnie z założeniami, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych zorganizowanych w miejscach przebywania osób zagrożonych bezdomnością (Areszt Śledczy, Noclegownia, Oddział Leczenia Uzależnień). Ponadto studenci, w asyście dzielnicowych oraz strażników miejskich, wizytowali miejsca przebywania osób bezdomnych. Wspierali osoby bezdomne w trudnym dla nich okresie oraz motywowali do korzystania z proponowanych form pomocy (z noclegowni, ciepłych posiłków). Udzielali też pierwszej pomocy przedmedycznej osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia oraz zapewniali pomoc lekarską w uzasadnionych przypadkach.

W ramach działań odbyły się:

 

a)   Spotkania warsztatowe z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w AŚ – 3

b)   Spotkania warsztatowe w Noclegowni – 3

c)   Spotkania warsztatowe na Oddziale Leczenia Uzależnień-3

d)   Patrole interwencyjne z Dzielnicowymi – 8

e)   Patrole interwencyjne ze Strażnikami Miejskimi – 11

 

Ponadto z ramienia Komendy Miejskiej Policji:     

 

- przewieziono do Izby Wytrzeźwień – 65 osób

- przewieziono do Noclegowni – 13 osób

- przewieziono do jednostki Policji – 1 osoby

- przewieziono do miejsca zamieszkania – 1  osoby

- przewieziono do placówki służby zdrowia – 5 osoby

Źródło: KMP Suwałki