Zacieśniali współpracę z zagranicznymi uczelniami

O międzynarodowej współpracy, wspólnych projektach i programie Erasmus+ dyskutowali przedstawiciele uczelni z Polski, Ukrainy, Litwy i Norwegii. Wszystko za sprawą konferencji naukowej „Information, Technologies 2017: Theory, Practice, Innovations" organizowanej przez Alytus College University of Applied Sciences na Litwie.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach reprezentowały: dr Aneta Ejsmont, dr Ewa Wychorska i mgr Beata Szczecina. Spotkanie zaowocowało pogłębieniem współpracy z uczelniami pogranicznymi i wskazało jej praktyczne oraz nowoczesne ujęcie.

Alytus College jest jedną z kilkunastu uczelni, z którymi PWSZ ma podpisane umowy bilateralne. Do tej grupy należą też uczelnie z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Słowacji, Turcji, czy Estonii.