Zarządzenie nr 27/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokiości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

 

Zarządzenie nr 52/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

 

Zarządzenie nr 51/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umówokreślających odpłatności za studia i usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub części tych opłat studentów PWSZ w Suwałkach (link)

 

Deklaracja w sprawie sposobu opłaty za studia niestacjonarne (link)

Deklarację należy złożyć do odpowiedniego Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.

 

Szanowni Studenci opłatę za indeks i legitymację studencką prosimy uiszczać
na nr konta: 41 1240 3363 1111 0010 4062 1307 Bank Pekao SA, PWSZ w Suwałkach ul. T.Noniewicza 10.