Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach rozpoczęło swoją działalność w 2009 r. 5 lutego tego też roku, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach, zarejestrowany został tytułu prasowy „Kwartalnik PWSZ w Suwałkach".

W miarę rozwoju wydawnictwa zaczęły wzrastać edytorskie potrzeby Uczelni związane z koniecznością publikacji pomocy dydaktycznych i prac naukowych, wpływało to na ciągły rozwój działalności wydawniczej.

Dziś podstawą naszej oferty wydawniczej są: publikacje naukowych, monografie, materiały z konferencji naukowych i sympozjów, podręczniki, skrypty oraz inne pomoce dydaktyczne a także „Kwartalnik PWSZ w Suwałkach". Zakres tematyczny publikacji jest bardzo szeroki od budownictwa, architektury poprze ekonomię, rolnictwo, medycynę, bezpieczeństwo wewnętrzne aż do pedagogiki oraz  filologii angielskiej i rosyjskiej.

Autorami naszych publikacji są przede wszystkim pracownicy naukowi PWSZ w Suwałkach, chętnie współpracujemy również z autorami z innych uczelni.


Redaktor Naczelny:
dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

Kolegium Redakcyjne:
dr Elżbieta Wołejko - Instytut Politechniczny
dr inż. Władysław Ryżyński - Instytut Politechniczny
mgr Ewelina Rutkowska - Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny
dr n. med. Jarosław Kuczyński - Instytut Ochrony Zdrowia

sekretarz wydawnictwa:
Wioletta Liszewska

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także do odwiedzania platformy e-Publikacje Nauki Polskiej, gdzie mają Państwo możliwość dostępu do publikacji naszego wydawnictwa w formie e-booków. Udostępnione są one za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. Po wybraniu tytułu, każda książka dostępna jest już po kilku sekundach, bez względu na porę dnia i miejsce, w jakim się Państwo znajdują.